Oxcart

De naam Oxcart (ossenwagen) kenmerkt de uitvinding van het wiel. Een van de weinige uitvindingen die zuiver menselijk is. Ons logo symboliseert het eerste wiel, het zogenaamde plankenwiel die bij deze ossenwagens werden gebruikt. Dit type wiel had een meedraaiende as en was niet alleen zeer sterk, maar ook vrij eenvoudig te maken. 

Het wiel niet opnieuw uitvinden staat voor de traditionele verticale (hiërarchische) leerweg en wordt gebruikt om aan te geven dat iemand een overbodige omweg neemt. Het zou efficiënter zijn om gebruik te maken van uitvindingen en/of ervaringen uit het verleden dan op naïeve wijze alles zelf te willen ontdekken. In de nieuwe wereld van verandering horen ook nieuwe manieren van leren; namelijk die van horizontale en gelijkwaardige leerstijlen. 

"Duurzame mobiliteit gaat verder dan de auto!"
Jasper Engel

Jasper Engel


Jasper (1974) is auteur van meerdere boektitels en oprichter van Oxcart. Zijn bedrijf houdt zich bezig met het trainen en opleiden van commerciële talenten binnen de mobiliteitsbranche. Hierin richt hij zich vooral op elektrische mobiliteit, connectiviteit en bedrijfswagens.

Over Oxcart

Oxcart kenmerkt zich door concrete leerdoelen te stellen. De opleidingen en trainingen van Oxcart kunnen op maat worden gemaakt. Daarnaast kan er ook worden gekozen voor een van de opleidingen of workshops. We starten met een nulmeting en aan het einde van de cursus volgt er een tweede meting. De meerdaagse EV-opleidingen van Oxcart worden afgesloten met een examen bij IBKI in Nieuwegein. Nadat je het examen met goed gevolg hebt afgelegd ontvang je het certificaat EV-adviseur Expert.

> Contact

Doelstellingen zijn SMART:

  • Specifiek - Zijn er duidelijke en concrete doelstellingen?
  • Meetbaar - Hoe meten we of de doelstelling is bereikt?
  • Acceptabel - Is de doelstelling aanvaardbaar?
  • Realistisch - Is de doelstelling haalbaar?
  • Tijdgebonden - Op welke termijn willen we het doel behalen