Certificering

Borgen van vakkennis

Na de opleiding doe je examen bij het IBKI. Nadat je met goed gevolg het examen hebt afgelegd, ontvang je je certificaat. De inhoud en de eindtermen (leerdoelen) worden opgemaakt door de stichting vakkennis mobiliteit. 

De stichting is in 2019 opgericht en heeft in beginsel tot doel om de specifieke vakkennis over elektrische auto’s bij mobiliteitsprofessionals te borgen. Niet alleen wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van voertuigtechniek, maar ook het beleid, fiscaliteit en de basisprincipes van elektrotechniek komen ruimschoots aan bod. De stichting bestaat uit een examencommissie, een raad van toezicht en een uitvoerend bestuur. Iedere deelnemer heeft zijn eigen achtergrond, maar is ook direct betrokken bij de ontwikkelingen van elektrische mobiliteit. Of dat nu vanuit een automerk, een leasemaatschappij of het stroomnetwerk is.


Een waardevol certificaat

Je hebt er hard voor gewerkt, veel tijd in gestoken en flink gestudeerd om je de vakkennis eigen te maken. Na het behalen van het examen mag je met recht zeggen dat je een gecertificeerd EV-Adviseur of EV-Specialist bent.

De stichting bestaat uit een examencommissie, een raad van toezicht en een uitvoerend bestuur. Iedere deelnemer heeft zijn eigen achtergrond, maar is ook direct betrokken bij de ontwikkelingen van elektrische mobiliteit. Of dat nu vanuit een automerk, een leasemaatschappij of het stroomnetwerk is.

WWW.SVKM.NL